1. Ngân hàng Vietcombank: 0451000272883 – Chi nhánh Thành Công - Hà Nội, chủ TK: Trần Bình Dương
   
 2. Ngân hàng Vietinbank: 104004167197 – Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội, chủ TK: Trần Bình Dương
   
 3. Ngân hàng Techcombank: 19028406467018 – Chi nhánh Trần Điền - Hà Nội, chủ TK: Trần Bình Dương
   
 4. Ngân hàng BIDV bank: 22010000589335 –  Chi nhánh Thăng Long - Hà Nội, chủ TK: Trần Bình Dương
   
 5. Ngân hàng Agri bank: ​1400205483326 – Chi nhánh Láng Hạ - Hà Nội, chủ TK: Trần Bình Dương